Informacje z kraju i ważne wiadomości

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem informacji krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one też. Dodatkowym źródłem wiedzy o świecie jest bez wątpienia Internet. Nie brakuje w nim portali, których priorytetowym zadaniem jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą mieć bardzo różny charakter. Mogą posiadać zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą także mieć wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać wyłącznie wydarzenia odpowiednie dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko gdy pojawiają się w portalach ogólnokrajowych. Ichniejszym problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wtedy wiadomości dnia dla Warszawy będą całkowicie inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez w większości wypadków węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się częstokroć osoby z nim powiązane. Mało prawdopodobne jest, żeby mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To na pewno ma możliwość się zdarzyć, niemniej jednak bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają treści o świecie i kraju za pośrednictwem Internetu. Cały czas wiele osób kategorycznie woli relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja gazety czy tygodnika. Tak czy inaczej i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami wiedzy o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i kilka innych.

Więcej: newsy.