Solarne oświetlenie

Wraz ze spalaniem paliw kopalnych, z których pozyskuje się największe ilości energii elektrycznej, do atmosfery uwalniane są trujące gazy. Efekt cieplarniany, którego mamy w tej chwili niechlubną okazję doświadczyć, spowodowany jest właśnie emisją towarów spalania paliw kopalnych, a też emisją różnego rodzaju aerozoli i substancji. Uszkadzają one wierzchnią warstwę atmosfery, doprowadzając do zwiększonego promieniowania, które uświadamiamy sobiezej planety.

Oświetlenie solarne jest jednym z najlepszych możliwości na to, by ograniczyć powiększanie się dziury ozonowej. Promieniowanie słoneczne jest wyjątkowo szkodliwe dla organizmów żywych, a powiększająca się dziura ozonowa doprowadza do zaburzeń na naszej planecie (zobacz również: solarne kocie oczka). W niektórych częściach świata, szczególnie na Grenlandii, obserwujemy znaczące poszerzanie się dziury ozonowej i specjaliści szacują, że w ciągu kilkudziesięciu lat jej wielkość osiągnie taki rozmiar, iż do ziemi będą docierać szkodliwe produkty promieniowania słonecznego, które będą wpływać negatywnie na ludzkie DNA, a też DNA wszystkich organizmów żywych. Solarne latarnie uliczne są zatem jednym ze sposobów na ograniczenie ilości docierania szkodliwego promieniowania (warto sprawdzić: hybrydowa lampa uliczna). Mniejsze zanieczyszczenie atmosfery , a ponadto wód gruntowych i wód powierzchniowych doprowadzi do szybszego oczyszczania się ziemi z towarów spalania paliw kopalnych. Solarne lampy uliczne oraz rozwiązania typu wiatraki bądź elektrownie wodne, w dłuższej perspektywie czasu są w stanie w dużym stopniu poprawić jakość życia na naszej planecie.

Sprawdź tutaj: solarna latarnia uliczna.